OVERHEAD CRANE เครนเหนือศีรษะที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่ความสำเร็จ

Overhead Crane เครนเหนือศีรษะที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่ความสำเร็จ

Overhead Crane เครนเหนือศีรษะที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่ความสำเร็จ

Blog Article

Overhead Crane เครนเหนือศีรษะที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่ความสำเร็จ 

Overhead Crane เป็นอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจของการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุ Overhead Crane เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรม เครนเหนือศีรษะ มีหลายแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจและโครงการต่างๆ โดย บริษัท ออนวัลล่า จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Overhead Crane ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า 

- Single Girder Overhead Crane เป็นแบบที่เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กถึงกลาง มีโครงสร้างเสาเหล็กเดียวที่ยกของและเคลื่อนย้ายได้ มีความเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานที่สูง 

- Double Girder Overhead Crane เหมาะสำหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องการยกของหนักและมีการใช้งานที่ต่อเนื่อง มีความทนทานและความเชื่อมั่นในการทำงานที่มากกว่าแบบ Single Girder 

- Gantry Crane เป็นแบบที่มีโครงสร้างคล้ายกับ Overhead Crane แต่มีล้อเคลื่อนที่บนคาน มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายสั้น 

Overhead Crane ในอุตสาหกรรม 

- Overhead Crane ช่วยลดเวลาและแรงงานที่ใช้ในกระบวนการยกของและเคลื่อนย้ายสินค้า ทำให้โรงงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- การใช้งาน Overhead เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่ double girder Crane ช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เกิดจากการยกของโดยไม่ปลอดภัยหรือการบิดเบือนของวัตถุ 

- เพิ่มความเชื่อมั่นในการทำงาน ด้วยการเลือกใช้แบบของเครนที่เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับกระบวนการทำงานในโรงงาน 

  

ทั้งนี้ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด พร้อมทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ จะช่วยให้คำแนะนำและออกแบบเครน Overhead Crane ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของลูกค้า ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่ความสำเร็จต่อไป 

 

ลูกค้าสามารถขอใบเสนอราคาได้ที่ : https://onvalla.com/contact-us-th/

Onvalla Company Limited
???? https://lin.ee/CkFARkM
☎️ 02-193 5380-5
☎️ 088-874 7380 

 

Report this page